ถ้าหากต้องนึกถึงกีฬาที่มีความเกี่ยวของกับการแสดง ต้องอาศัยความแข็งแรงของร่ายกายทุกส่วน ความคล่องแคล่ว ความสวยงาม และการทำงานสอดประสานกันของร่างกาย เราคงจะต้องนึกถึง กีฬายิมนาสติก (Gymnastics) เป็นอันดับแรก โดยกีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาสากลประเภทหนึ่งที่ได้รับการบรรจุเข้าในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ไม่มีหลักฐานปรากฎที่แน่ชัดว่าเริ่มมีกีฬาประเภทนี้มาตั้งแต่เมื่อไร แต่มีการปรากฏว่าในช่วงก่อนคริสต์ศักราช 2000 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวจีนได้ฝึกฝนและคิดประดิษฐ์ท่ากายบริหารขึ้นมา

ยิมนาสติกได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจริงๆ น่าจะเป็นสมัยเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของชาวกรีกและโรมัน โดยเฉพาะกรีกโบราณ เพราะคำว่า ยิมนาสติก เป็นภาษากรีก มาจากคำว่า Gymnos แปลว่า Nude หรือ Naked Art ที่มีความหมายว่า “ศิลปะแห่งการเปลอยเปล่า”

ภายหลังต่อ ได้มีการกำหนดอุปกรณ์ในประเภทยิมนาสติกสากล  ประเภทชายมี 6 อุปกรณ์ และประเภทหญิงมี 4 อุปกรณ์

  1. อุปกรณ์ในประเภทชาย ได้แก่ บาร์เดี่ยว (Horizontal bar), บาร์คู่ (Parallel bars), ห่วง (Rings), ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ (Floor exercise), ม้ากระโดด (Long horse) และ ม้าหู หรือม้าหมุน (Pommel horse)
  2. อุปกรณ์ในประเภทหญิง ได้แก่ บาร์ต่างระดับ (Uneven bars), คานทรงตัว (Balance bars), ม้ากระโดด (Vaulting horse), ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ (Floor exercise)

นอกจากนี้ยังมียิมนาสติกอีกประเภทที่ยังไม่ได้กล่าวถึง นั่นก็คือ ยิมนาสติกลีลาประกอบดนตรี (Rhythmic Sportive Gymnastic) ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากทางแถบยุโรปตอนเหนือ โดยนักกีฬาที่ลงแข่งขันจะต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้น และทำการแสดงบนฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ ทำการเคลื่อนไหวประกอบเสียงดนตรี และแสดงร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เชือก ห่วง คทา ริบบิ้น และลูกบอล