สโบเบท

กีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาที่มีความแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกาย  กล้ามเนื้อ  และส่วนต่าง ๆ ของตัวผู้เล่นเอง  อีกทั้งยังเป็นกีฬาที่ส่งผลให้เกิดอันตรายแก่ตัวผู้เล่นเองนั้นน้อยมากหากผู้เล่นรู้จักวิธีในการเล่นที่ดี และเวลาในการฝึกซ้อมก็ไม่ได้ใช้เวลาที่นานจนเกินไป  หากผู้เล่นมีทักษะความรู้พื้นฐานของการเล่นกีฬาฟุตซอลก็สามารถเล่นได้แล้ว

ในการแข่งขันนั้นหรือระหว่างทำการแข่งขันลูกบอลอาจเกิดเหตุชำรุด เนื่องมาจากผู้เล่นเตะแรงเกินไปจนลูกบอลไปกระแทกกับสิ่งกีดขางจนทำให้ลูกบอลแตก หรือรั่ว ดังนั้นหลักการในการเปลี่ยนลูกบอลสามารถกระทำได้ ดังต่อไปนี้

  1. หากลูกบอลเกิดการชำรุดในระหว่างของการเล่นที่กำลังดำเนินไปอยู่นั้นทางการแข่งขันจะต้องมีการหยุดเล่นทันที
  2. ทางการแข่งขันทำการปล่อยลูกบอลที่มีการเปลี่ยนใหม่ ในบริเวณที่ลูกบอลลูกแรกได้ชำรุดไปในตำแหน่งเดิมที่มีการชำรุดเกิดขึ้น
  3. ถ้าในขณะที่ลุกบอลแตกหรือเดการชำรุดในขณะที่ลูกบอลได้อยู่นอกเหนือจากการเล่นนั้น ให้เริ่มใหม่ตามเงื่อนไขของกติกาที่กำหนดไว้

มติสภาการแข่งขัน

  1. ไม่มีการอนุญาตให้ใช้ลูกบอลที่ทำมาจากสักหลาดในการแข่งขันระหว่างชาติ
  2. ลูกบอลจะต้องกระดอนจากพื้นไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตรและจะต้องไม้กิน 65 เซนติเมตร ในการกระดอนของครั้งแรกนั้นจะปล่อยที่ความสูง 2 เมตร

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันจะต้องทำตามกติกาของการแข่งขันอย่างถูกต้อง หากลูกบอลเกิดการชำรุดจะต้องเปลี่ยนลูกใหม่ทันทีและจะต้องเล่นลูกใหม่ในตำแหน่งเดิมของลูกที่ชำรุด