SBO Thai

การว่ายน้ำเป็นกีฬาชนิดหนึ่ง ที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บน้อยที่สุด เป็นการฝึกความเคลื่อนไหวของร่างกายตามท่าต่างๆที่ว่ายน้ำ ผู้คนจำนวนมากจะนิยมให้ความสนใจกีฬาประเภทนี้ โดยไม่ต้องเป็นนักกีฬาทุกคนก็สามารถว่ายได้

การที่จะสามารถว่ายน้ำท่านี้จะต้องอาศัยความสัมพันธ์ในการใช้แขน ขา และการหายใจจึงจะทำให้การว่ายน้ำในท่านี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ความสัมพันธ์ในการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ มีขั้นตอน ดังนี้

  1. การลอยตัว ก่อนการเริ่มต้นการใช้ขา แขน และการหายใจ ผู้ว่ายน้ำควรจะต้องฝึกการลอยตัว

ให้อยู่ในตำแหน่งของการทรงตัวที่ถูกต้องก่อน แล้วให้ลำตัวนอนราบ และคว่ำหน้าตามแนวขนานกับผิวน้ำแขม่วท้อง ผู้ฝึกจะต้องยกสะโพกสูง ขาชิดเหยียด เข่าตึง แขนเหยียดตรงไปข้างหน้าออกไป ศีรษะ ลำตัว และให้ขาอยู่ระดับเดียวกันเสมอกับผิวน้ำ ตามองตรงไปข้างหน้าตามแขน ตามจังหวะของการใช้แขน การที่ผู้ฝึกออกแรงดึงแขนแบบตัวเอส

  1. เมื่อแขนที่กำลังเหยียดยู่เริ่มงอข้อศอกดึงน้ำผ่านกลางลำตัว โดยใช้แขนอีกข้างหนึ่งยกข้อศอก

สูงขึ้น มือต่ำ คว่ำฝ่ามือลง ตามจังหวะการทำงานระหว่างแขนซ้ายและแขนขวาจะต้องทำงานประสานสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง เมื่อสิ้นสุดแขนขวาดึงน้ำ ส่วนแขนซ้ายก็ทำหน้าที่เช่นเดียวกับแขนขวาสลับกันไป

  1. เมื่อแขนที่ดึงพุ้ยน้ำถึงจุดที่ข้อศอกงอมากที่สุด แขนที่มาจะอยู่ใต้ลำตัวช่วงไหล่และอก ส่วน

แขนที่ยกข้อศอกสูง มือต่ำคว่ำมือลง แล้วเริ่มพุ่งลงน้ำตรงกับแนวไหล่

  1. เมื่อแขนที่ดึงน้ำผ่านกลางลำตัวเกือบจะสุด ศีรษะจะเริ่มหมุนเอียงไปด้านข้างเพื่อที่จะ

หายใจเข้า

  1. จังหวะที่แขนของผู้ฝึกดึงน้ำจนสุดแล้ว ใช้ฝ่ามือผลัดดันน้ำไปด้านหลัง แล้วให้นิ้วหัวแม่มือแตะ

ต้นขาจนสุดช่วงแขน ปล่อยข้อมือสะบัดออกไปด้านข้างเล็กน้อย จังหวะที่จมูก ปาก และฝ่ามือพ้นน้ำ แล้วหายใจเข้าทางปากทันที

การว่ายน้ำท่านี้เป็นท่าอิสระที่ใช้ส่วนของร่างกายจากแขน  ขา  และเป็นท่าพื้นฐานที่ผู้ฝึกทุกคนจะต้องเริ่มฝึกด้วยท่านี้