สโบ

กีฬาเซปักตะกร้อถือได้ว่าเป็นกีฬาที่ถ่ายทอดมาจากสมัยอดีต  ซึ่งคนส่วนใหญ่ในสมัยนั้นมักนิยมเล่นกีฬาประเภทนี้  เพื่อเป็นการรวมกลุ่มพูดคุย  ปรึกษาหารือ  และการได้มาพบปะสังสรรค์กัน  อีกทั้งการได้มาร่วมเล่นกีฬาเซปักตะกร้อก็ยังได้สร้างความสามัคคีภายในสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

กีฬาเซปักตะกร้อเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่มีการใช้สนามของการแข่งขันที่ไม่กว้างนัก  อีกทั้งผู้เล่นก็มีจำนวนไม่มากเหมือนกีฬาประเภทอื่น ๆ ซึ่งสนามแข่งขันเซปักตะกร้อสามารถแยกออกได้ดังต่อไปนี้

สนามแข่งขัน

  1. สนามการแข่งขันเซปักตะกร้อ  มีขนาด  13.4 x 6.1  เมตร  เป็นบริเวณพื้นที่โล่งไม่มีสิ่งกีดขวางภายในสนาม
  2. ความกว้างของระยะขอบเส้นที่แสดงของเขตสนามควรไม่เกิน  0.04  เมตร
  3. เส้นกลางหรือเส้นแบ่งแดนมีความกว้างของเส้นประมาณ  0.02  เมตร
  4. เส้นวงกลมเสิร์ฟมีรัศมีประมาณ  0.9  เมตร

เสา

  1. ให้มีความสูงห่างจากพื้นของสนาม  1.55  เมตร
  2. ตำแหน่งที่ติดตั้งของเสา  ควรติดตั้งหรือการวางเสาไว้อย่างแข็งแรงและมั่นคง  โดยให้ห่างจากเส้นข้างไปประมาณ  0.3  เมตร

       ตาข่าย

  1. ตาข่ายผลิตจากเชือกธรรมดาและคุณภาพดี  มีระยะขอบตากว้าง  0.06-0.08 เมตร  ความกว้างของผืนตาข่ายต้องห่างจากขอบบนและขอบล่าง  0.7  เมตร  และมีความยาวไม่น้อยไปกว่า  6.10  เมตร
  2. แถบของขอบส่วนด้านบนและส่วนด้านล่างของตาข่ายต้องมีความกว้าง  0.05  เมตร  เช่นเดียวกัน  จุดกึ่งกลางต้องห่างจากพื้นสนามประมาณ  1.52  เมตร

การแข่งขันกีฬาประเภทเซปักตะกร้อส่วนประกอบที่สำคัญนั่นก็คือสนามที่ใช้ในการแข่งขัน  ซึ่งจะต้องได้มาตรฐานและถูกต้องตามข้อกำหนดของกีฬาเซปักตะกร้อ