DenoteApp

หมวดหมู่ทั่วไป => กีฬา => ข้อความที่เริ่มโดย: Admin ที่ กุมภาพันธ์ 21, 2019, 03:27:49 PM

หัวข้อ: คุณสมบัติด้านสังคมของการเป็นนักกีฬา "แบดมินตัน"
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ กุมภาพันธ์ 21, 2019, 03:27:49 PM
(https://krjogja.com/kr-admin//files/news/image_1/38075/raket%20bulutangkis%20badminton.jpg)

แบดมินตันเป็นการเล่นที่สามารถเล่นได้ทั้งในที่ร่มและกลางแจ้ง เป็นการเล่นที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เล่นมีบุคลิกภาพให้ดีขึ้น ทำให้เป็นผู้ที่รู้จักวิเคราะห์สถานการณ์และตัดสินได้อย่างรวดเร็ว เป็นกิจกรรมการผ่อนคลายที่ทำให้ผู้เล่นสนุกสนาน เพลิดเพลินได้ และเป็นกีฬาที่สามารถเล่นทุกเพศทุกวัย

ในด้านสังคมการเล่นแบดมินตันยังช่วยให้ผู้เล่นรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และทำให้ได้มีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนหรือคนอื่นๆที่เข้ามาเล่นกับเราด้วย นอกจากการเล่นแบดมินตันจะช่วยสร้างประโยชน์ทางด้านสังคมแล้ว ผู้เล่นเองก็จะต้องสร้างคุณสมบัติในการเป็นนักแบดมินตันที่ดีด้วย ซึ่งคุณสมบัติด้านสังคมของการเป็นนักแบดมินตัน มีดังนี้

1. ผู้เล่นจะต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบ
2. ผู้เล่นจะต้องเชื่อฟังคำสั่งและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ฝึกสอนอย่างเคร่งครัด
3. ผู้เล่นจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการฝึกซ้อมเป็นประจำสม่ำเสมอ
4. ผู้เล่นจะต้องมีความรู้และเข้าใจในกฎ กติกา และระเบียบ ตลอดจนการแข่งขันได้เป็นอย่างดี
ด้วย

เนื่องจากแบดมินตันเป็นกีฬาที่เล่นได้ทั้งเป็นประเภทเดี่ยว และประเภททีมก็ได้ ในระหว่างการฝึกซ้อมจะมีผู้ฝึกสอนให้การมอบความรู้และเทคนิคต่างๆ ผู้เล่นก็จะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ฝึกสอนเพื่อนำมาปรับใช้ในการแข่งขัน และถ้าเป็นการแข่งขันประเภททีม ผู้เล่นก็ต้องสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้กับเพื่อนร่วมทีม และสร้างความสามัคคีในการวางแผนร่วมกันเพื่อจะสามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้